Правила вступу

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до вищого професійного училища №22 м. Сарни

на 2017 рік

1.Загальна частина

 • Дані правила є обов’язковими для професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, зокрема для вищого професійного училища № 22 м. Сарни.
 • До вищого професійного училища № 22 м. Сарни приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до вищого професійного училища №22 м. Сарни, який має ліцензію на підготовку (в тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

 • Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно- технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно- технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 • Прийом громадян до вищого професійного училища №22 м. Сарни здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

–  кваліфікований робітник;

–  молодший спеціаліст.

 • Прийом громадян до вищого професійного училища № 22 м. Сарни на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення – регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.
 • Прийом громадян понад державне замовлення – регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

 1. Приймальна комісія
  • Прийом до вищого професійного училища №22 м. Сарни здійснює приймальна комісія.
  • Очолює приймальну комісію директор вищого професійного училища № 22 м. Сарни, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
  • Правила прийому до вищого професійного училища №22 м. Сарни на 2017календарний рік розроблені відповідно до законодавства України, зокрема, Типових правил прийому до професійно-технічних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.05.2013 за № 823/23355, затверджуються директором вищого професійного училища №22 м. Сарни за погодженням із  управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, не пізніше 07 грудня поточного року.
  • Приймальна комісія:

–   організовує прийом заяв тадокументів;

– проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування увище професійне училище № 22  м. Сарни, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

–  організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

–  вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

 • Правила прийому до вищого професійного училища №22 м. Сарни доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди іобумовлюють перелік професій та спеціальностей згідно з діючими ліцензіями:

 

Муляр. Пічник. Штукатур.

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 25 осіб.

Повна загальна освіта.

Муляр 5 розряду. Пічник 3 розряду. Штукатур 3 розряду.

Строк навчання 3 роки.

Форма навчання – денна, ІІ, ІІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: українська мова (диктант), математика (усно).

 

Муляр. Штукатур. Маляр.

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Повна загальна освіта.

Муляр 3 розряду. Штукатур3 розряду.Маляр4 розряду.

Строк навчання 3 роки.

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: українська мова (диктант), математика (усно).

 

Столяр будівельний. Тесляр.

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Повна загальна освіта.

Столяр будівельний 4 розряду. Тесляр 4 розряду.

Строк навчання 3 роки.

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: українська мова (диктант), математика (усно).

 

Тракторист. Машиніст екскаватора одноковшового. Водій автотранспортних засобів (категорія«С»).

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 25 осіб.

Повна загальна освіта.

Тракторист 4 розряду. Машиніст екскаватора одноковшового4 розряду. Водій автотранспортних засобів категорії «С».

Строк навчання 3 роки.

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

Стать – чоловіча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: українська мова (диктант), математика (усно).

 

Слюсар з ремонту автомобілів.Водій автотранспортних засобів категорії «С».

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Повна загальна освіта.

Слюсар з ремонту автомобілів5 розряду. Водій автотранспортних засобів категорії «С».

Строк навчання 3 роки.

Форма навчання – денна, ІІ, ІІІступінь.

Після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

Стать – чоловіча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: українська мова (диктант), математика (усно).

 

Кухар. Кондитер.

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Повна загальна освіта.

Кухар 4 розряду. Кондитер 3 розряду.

Строк навчання 3 роки.

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: українська мова (диктант), математика (усно).

 

Столяр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій.

На основі повної загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 25 осіб.

Столяр3 розряду. Монтажник гіпсокартонних конструкцій3 розряду.

Строк навчання 1 рік 6 місяців.

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: конкурс атестатів, співбесіда.

 

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування.Монтажник гіпсокартонних конструкцій.

На основі повної загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 4 розряду. Монтажник гіпсокартонних конструкцій4 розряду.

Строк навчання 1 рік 6 місяців.

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: конкурс атестатів, співбесіда.

 

Тракторист. Машиніст екскаватора одноковшового.

На основі повної загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Тракторист 4 розряду. Машиніст екскаватора одноковшового 4 розряду.

Строк навчання 1 рік.

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

Стать – чоловіча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: конкурс атестатів, співбесіда.

 

Слюсар з ремонту автомобілів.

На основі повної загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Слюсар з ремонту автомобілів 3 розряду.

Строк навчання 3 роки.

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

Стать – чоловіча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: конкурс атестатів, співбесіда.

 

Монтажник систем утеплення будівель. Штукатур.

На основі повної загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Монтажник систем утеплення будівель 3 розряду. Штукатур 3 розряду.

Строк навчання 1 рік.

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: конкурс атестатів, співбесіда.

 

Кухар. Бармен.

На основі повної загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Кухар4 розряду. Бармен5 розряду.

Строк навчання 2 роки.

Форма навчання – денна, ІІ, ІІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: конкурс атестатів, співбесіда.

 

Перукар (перукар-модельєр).

На основі повної загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Перукар І класу. Перукар-модельєр.

Строк навчання 1 рік 6 місяців.

Форма навчання – денна, ІІ, ІІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: конкурс атестатів, співбесіда.

 

Молодший спеціаліст. Будівництво та цивільна інженерія.

На основі професійно-технічної освіти.

Плановий обсяг прийому – 25 осіб.

Молодший спеціаліст. Технік-будівельник.

Строк навчання 1 рік 10 місяців.

Форма навчання – денна,  ІІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: конкурсний відбір, співбесіда.

 

Молодший спеціаліст. Автомобільний транспорт.

На основі професійно-технічної освіти.

Плановий обсяг прийому – 60 осіб.

Молодший спеціаліст. Технік-механік.

Строк навчання 1 рік 10 місяців.

Форма навчання – денна,  ІІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: конкурсний відбір, співбесіда.

 

Зарахування проводиться за результатами вступних випробувань та співбесіди.

Оскарження вступних випробувань відбувається шляхом подання апеляційної заяви на ім’я голови приймальної комісії у триденний термін після оголошення результатів вступних випробувань.

Заява на апеляцію, подана не в установлений термін, до розгляду не приймається.

Приймальна комісія працює:

понеділок – з 900 до 1700 без перерви;

вівторок – з 900 до 1700 без перерви;

середа – з 900 до 1700  без перерви;

четвер – з 900 до 1700 без перерви;

п’ятниця – з 900 до 1700 без перерви;

вихідні дні – субота, неділя.

гуртожиток: першочергово місцями у гуртожитку забезпечуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО, інваліди, напівсироти, діти з малозабезпечених  та багатодітних сімей, а також іногородні;

медичний огляд (форма 086-У) вступники проходять у медичних закладах за місцем проживання.

2.6. Прийом документів на навчання до вищого професійного училища № 22 м. Сарни проводиться з04 травня до 15 серпня 2017 року.

 1. Документи для вступу
  • Вступники подають особисто заяву про вступ до вищого професійного училища № 22 м. Сарни, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

–  документ про освіту (оригінал);

–  документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти в училищі – оригінал або його завірену копію;

–  медичну довідку за формою086-У;

–  6 фотокарток розміром 3×4 см;

– копії документів, що дають право на пільги до вступу (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

 • Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

 1. Умови прийому

 

 • Прийом до вищого професійного училища № 22 м. Сарни проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

– на основі базової загальної середньої освіти – за результатами вступних випробовувань з української мови (диктант) і математики (усно) та за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту;

– на основі повної загальної середньої освіти – за результатами середнього бала атестата про повну загальну середню освіту,сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та співбесіди;

– запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

 • Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.
 • Учні вищого професійного училища № 22 м. Сарни або інших професійно-технічних навчальних закладів, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.
 • Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
 • Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у вищому професійному училищі № 22 м. Сарни здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідного напряму.
 • Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до цих Правил прийому.
 • Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.
 1. Зарахування
  • Зараховуються поза конкурсом:

–  особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  надано таке право;

–  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (зі змінами)»;

–   діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

–  особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,  надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3,  за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», надано таке право;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02. 2002  № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

 • Першочергово зараховуються:

– випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня,нагороджені золотою (срібною) медаллю;

–  випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– випускники професійно-технічних навчальних закладів другого атестаційного рівня, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до училища для навчання на третьому ступені за відповідними професіями (спеціальностями);

– особи, які вступають до вищого професійного училища № 22 м. Сарни за цільовим направленням на навчання.

 • Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до вищого професійного училища № 22 м. Сарни.
 • У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.
 • При зарахуванні вступників, які мають однаковий конкурсний бал, перевага надається особам із соціально незахищених верств населення (напівсиротам, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з багатодітних сімей); при всіх інших рівних умовах до уваги беруться результати вступних випробувань із профільного предмету «Математика».
 • Зарахування до вищого професійного училища №22 м.Сарни здійснюється наказом директора.
 • Після конкурсного відбору зарахування до вищого професійного училища №22 м.Сарни може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
 • Зарахування до вищого професійного училища №22 м. Сарни на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення – регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення – регіонального замовлення.
 1. Прикінцеві положення
  • Зазначений порядок прийому документів із подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.
  • Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого професійного училища №22 м.Сарни. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення – регіонального замовлення на прийом з окремих професій вище професійне училище № 22 м. Сарни може проводити додатковий прийом.
  • Особам, які не зараховані до вищого професійного училища №22 м.Сарни, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.
  • Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
  • Контроль за дотриманням правил прийому до вищого професійного училища №22 м. Сарни здійснюється відділом професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

 

Ухвалено  на  засіданні педагогічної ради

вищого  професійного училища № 22 м.Сарни

протокол № 3

від 24.10.2016

 

Поділитися