Про заклад

Статут закладу освіти
Ліцензії на провадження освітньої діяльності:

Ліцензування                                     Акредитація

Структура та органи управління закладу освіти
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
Сертифікати про акредитацію освітніх програм
Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
Мова  освітнього процесу – українська
Наявність вакантних посад
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти 
Гуртожиток та наявність вільних місць у них, розмір плати за проживання
Результати моніторингу якості освіти
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Правила прийому до закладу освіти
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Навчання кваліфікованих робітників здійснюється за кошти державного бюджету (безкоштовно)
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість
Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання публічних коштів
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством (для закладів освіти, що отримують публічні кошти та їх засновників)
Поділитися