Молодший бакалавр з напрямку “Будівництво та цивільна інженерія”

Будівельна справа – це зведення житлових та цивільних будинків і споруд, промислових, сільськогосподарських, гідротехнічних та інженерних споруд і об’єктів – мости, тунелі, шлюзи, аеродроми, домни, шахти, річкові порти тощо. Зазвичай – всі ці роботи і процеси розглядаються у такому терміні як будівництво.

Будівництво – це одна з важливих областей творчої діяльності людини. Це – галузь матеріального виробництва, продукцією якого є закінчені будівництвом і підготовлені для експлуатації виробничі підприємства, житлові будинки, громадські будинки і споруди та інші об’єкти. Будівництво визначає рівень розвитку любого суспільства та умови життя людини.

Будівництво – це багатофункціональна система з великою кількістю зв’язків і залежностей, що є самостійною галуззю народного господарства і охоплює нове будівництво, реконструкцію, ремонт і реставрацію будівель і споруд.

Основне завдання будівництва – створення і поновлення основних фондів народного господарства, що призначаються для розвитку громадського виробництва та вирішення національних проблем. Основні фонди, або засоби праці, складають головну частину національного багатства країни. До них в першу чергу відносяться виробничі будинки і споруди, а разом з житловими масивами вони формують середовище у якому живе людина.

Будівництво тісно пов’язане з промисловістю, транспортом, сільським господарством, наукою, обороною і невиробничою сферами.

 

Поділитися