Сучасність

В 90- ті роки  система профтехосвіти зазнала серйозних змін. Перед кожним навчальним закладом постало питання: кого готувати і скільки. Економічні негаразди в країні зменшили попит на робітничі кадри традиційних для профтехосвіти професій,  внаслідок чого скоротився контингент учнів. Скоротилося і фінансування профтехосвіти з державного бюджету. На утримання училища виділяється менш як половина коштів від потреби,  зовсім не виділяється на придбання навчальної техніки, обладнання та матеріалів. Перед училищем постало питання: як не лише виживати в цих умовах, а й зберегти високий рівень роботи?

Зрозуміло, необхідно перебудуватись у роботі, готувати робітників високої кваліфікації і за інтегрованими професіями,  яких вимагає сучасний ринок праці.

Щоб іти в ногу з життям, у ВПУ №22 в м. Сарни почали підготовку з нових спеціальностей: операторів ЕОМ, офіціантів-барменів, майстрів художніх виробів з лози, столярів-різьбярів, виробників художніх виробів з деревини, монтажників гіпсокартонних конструкцій, столярів – меблевиків. Це вимагало немалих коштів і зусиль,  адже потрібно  було створити необхідну навчально-матеріальну базу, підібрати педагогічні кадри відповідної кваліфікації, проліцензувати ці спеціальності. Та наполегливість педколективу і директора навчального закладу дала свої результати.

Так у ВПУ №22 м. Сарни зараз готують фахівців близько 20-ти спеціальностей і щороку їхня кількість зростає, перелік їх оновлюється. В училищі контингент  учнів – понад 1100 учнів. Заклад користується великим авторитетом серед молоді, з року в рік  набір здійснюється тільки за конкурсом. Оновлюється та зміцнюється навчально-матеріальна база, У навчальний процес сміливо впроваджуються нові форми і методи викладання. Комп’ютеризація навчання стала основою роботи в освоєнні багатьох спеціальностей. Для цього в училищі обладнано  сучасними комп’ютерами кабінети і лабораторії. За останні роки повністю обладнано, згідно з вимогами сьогодення,  майстерні з підготовки мулярів, столярів, різьбярів, майстрів художніх виробів з лози, переоформлено на високому  естетичному рівні всі кабінети теоретичних занять. ВПУ №22 м. Сарни має тісні творчі зв’язки з Рівненським державними технічним університетом та іншими вузами країни.

На базі ВПУ-22  відкрили навчально-практичний будівельний центр за сприяння будівельної компанії « Хенкель Баутехнік» (Україна), яка виробляє і реалізовує свою продукцію на ринках України, Росії, Білорусії й інших країн, при цьому проводить велику роботу по навчанню майбутніх спеціалістів-будівельників працювати з новітніми будівельними матеріалами та за новими технологіями.

Ось уже декілька років триває співпраця ВПУ-22 та фірми «КНАУФ-Маркетинг». Як результат, на базі училища у 2011 році відкрито Навчально-практичний будівельний центр з метою підготовки висококваліфікованих робітників за професією «монтажних гіпсокартонних конструкцій», «опоряджувальник будівельний» з використанням в майбутній професії технологій та матеріалів компанії.

Навчально-практичні будівельні центри на базі училища дають можливість проводити перепідготовку інженерно-педагогічних працівників будівельних училищ західного регіону за сучасними технологіями, а також безробітних, що стоять на обліку в центрах зайнятості, для яких у ВПУ-22 постійно діють навчальні курси.

 

Роки несуть нові  події, які стають добрими справами, сотнями підготовлених фахівців та новими щаблинами літопису трудового колективу ВПУ-22.

Поділитися