Положення про методичні комісії навчального закладу

І. Загальні положення

Кожна методична комісія / об’єднання Вищого професійного училища № 22 м. Сарни є структурним підрозділом методичної служби, керівником і організатором якої є методист.

Голова комісії – це безпосередній керівник педпрацівників, які об’єднані спільним напрямком предметного чи професійного циклу, які у межах своєї комісії удосконалюють методичну та професійну майстерність, організовують спільну роботу для забезпечення сучасних вимог до навчання і виховання молоді, об’єднують творчу ініціативу, а також розробляють методичні посібники і рекомендації щодо навчання і виховання учнів ПТНЗ у сучасних умовах.

Робота методичних комісій / об’єднань будується відповідно до «Положення про організацію методичної роботи ПТНЗ», річного плану ВПУ-22, роботи методичної ради навчального закладу та рішень педагогічної ради протягом навчального року.

ІІ. Функції методичних комісій

Робота кожної методичної комісії організовується на основі планування, що відображає усю навчально-методичну роботу професійно-технічного навчального закладу. Засідання методичних комісій відбувається не менше 1 разу на місяць відповідно до складеного графіка на початку навчального року. Мета засідань – організувати роботу членів комісії, провести аналіз відкритих заходів, спланувати предметні тижні та реалізувати завдання, поставлені методичною радою училища. Невід’ємною складовою функцій методичних комісій є розробка системи позакласної роботи з предмета / професії, яка крім виховних та позакласних заходів включає роботу предметних гуртків та гуртків технічної творчості на базі кабінетів, майстерень і лабораторій. Форми роботи засідань методичних комісій можуть бути як традиційні, так і з інноваційним компонентом, як от: дискусія, диспут, методичний ринг, проблемний стіл, методичні посиденьки тощо.

 

ІІІ. Права членів методичних комісій

Члени методичної комісії мають право на вибір форм і методів роботи з учнями, на вибір теми відкритого заходу, методичного посібника, на вибір своєї проблемної методичної теми, але з урахуванням Єдиної методичної теми навчального закладу.

Члени методичної комісії мають право давати рекомендації керівництву щодо розподілу навчального навантаження у межах комісії при тарифікації, виходити з пропозиціями щодо встановлення надбавок і доплат до посадових окладів за завідування навчальними кабінетами, ведення предметних та технічних гуртків, рекомендувати атестаційній комісії підвисити чи понизити кваліфікаційну категорію / тарифний розряд, присвоїти педагогічне звання.

Методична комісія має право вибирати систему проміжної атестації учнів та встановлювати критерії оцінювання, опираючись на нормативно-правові документи МОН України.

ІV. Обов’язки членів методичних комісій

Кожен учасник методичної комісії / об’єднання зобов’язаний:

 1. брати участь у роботі методичної комісії;
 2. брати безпосередню участь у засіданнях методичної комісії, практичних семінарах, обласних секціях тощо;
 3. проводити відкриті уроки, виховні і позакласні заходи;
 4. брати активну участь у конкурсах на базі методичного кабінету;
 5. підвищувати рівень своєї професійної майстерності.

Керівник методичної комісії / об’єднання зобов’язаний:

 1. організувати методичну допомогу усім членам комісії, а особливо новопризначеним педагогам;
 2. організувати і систематично проводити засідання методичної комісії, вести їх протоколи;
 3. складати план роботи методичної комісії, графік відкритих уроків, виховних і позакласних заходів;
 4. узагальнювати досвід роботи педпрацівників, звітувати про виконану роботу на методичній / педагогічній раді;
 5. координувати складання робочих програм, поурочних навчальних планів;
 6. організовувати творчі звіти, відкриті заходи, семінари, предметні тижні, забезпечувати участь у загальноучилищних заходах.
Поділитися

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *