ПОЛОЖЕННЯ про Школу молодого педагога

  1. Загальні положення.

1.1. Дане Положення визначає нормативно-правові  основи функціонування

Школи молодого педагога (далі –  Школа МП).

 

1.2. Школа створюється при методичному кабінеті училища, об’єднує викладачів і майстрів виробничого навчання з повною вищою та базовою вищою освітою, що мають стаж роботи менше 3 років і кваліфікаційну категорію “спеціаліст”і не атестувалися, є складовою частиною системи підвищення кваліфікації  молодих педагогів .

 

1.3. У своїй діяльності  Школа керується Законами України “Про освіту”, «Про вищу освіту» “Про професійно-технічну освіту”, Положенням про навчально-методичний кабінет, іншими нормативно-правовими актами України в галузі освіти, цим Положенням.

 

  1. Мета, завдання та напрями діяльності  Школи МП.

2.1. Метою діяльності Школи є формування у молодих педагогів високих професійних ідеалів, потреб  в постійному саморозвитку і самовдосконаленні.

 

2.2. Основними завданнями  Школи МП є:

– забезпечення участі молодих педагогів у неперервній освіті та надання допомоги у подоланні різних труднощів;

– формування індивідуального стилю творчої діяльності педагогів;

– упровадження сучасних підходів і передових  педагогічних технологій у   навчально-виховний та навчально-виробничий процес.

 

2.3. Школа працює протягом навчального року з постійним складом слухачів за визначеним  планом.

 

2.4. Слухачами  Школи є молоді викладачі і майстри виробничого навчання, які бажають підвищувати фаховий, методичний, загальнокультурний рівень професійної підготовки.

 

2.5. Діяльність  Школи здійснюється за всіма освітніми напрямами, серед яких найбільш актуальними є:

–  шляхи створення інноваційного освітнього простору;

– використання телекомунікаційних проектів у навчально-виховному та навчально-виробничому процесі;

– психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими   учнями та з учнями групи ризику;

–  формування національної свідомості особистості;

–  роль соціально-психологічної служби в організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесу;

– удосконалення методів навчання на основі компетентнісного підходу;

–  соціальне партнерство  навчального закладу.

 

2.6. Організаційно-методичними формами діяльності  Школи можуть бути:

–  науково-практичні конференції, семінари-практикуми, навчальні ігри, тренінги, творчі звіти тощо;

–  моделювання навчальних занять, позакласних заходів;

–  обговорення та рецензування педагогічних  проектів;

–  лекції;

–  консультації;

–  самостійна робота слухачів щодо опрацювання відповідної літератури, застосування у навчально-виховному процесі окремих методів, прийомів, засобів, форм роботи, елементів інноваційних технологій тощо.

 

2.7. Керівник  Школи МП:

–  безпосередньо організовує всю роботу  Школи і несе відповідальність за стан і результати діяльності Школи;

–  формує план роботи Школи на рік;

–  організовує групові заняття для молодих педагогів, проведення практичних семінарських занять, науково-практичних конференцій, заслуховування звітів слухачів  Школи молодого педагога з питань організації навчальної діяльності і професійної освіти;

–  вивчає професійні потреби молодих педагогів, допомогає їм в самовдосконаленн;

–   формує банк даних про слухачів Школи: кількісний і якісний склад (вік, освіта, спеціальність, педагогічний стаж, рік закінчення вищого навчального закладу);

–  сприяє розвитку педагогічної творчості серед слухачів.

 

2.8.  Керівник  Школи має право на відвідування й аналіз уроків, позакласних занять слухачів Школи з метою оцінки резуль­тативності впро­вадження проблеми та її корекції, ознайомлення з рівнем їх роботи та надання допомоги .

 

  1. Управління діяльністю Школи молодого педагога

3.1. Для організації роботи Школи  призначається керівник із числа досвідчених педагогів, що мають вищу кваліфікаційну категорію чи педагогічні звання. Річний план роботи включає: графік проведення занять, відкритих уроків та позакласних заходів з певної тематики, творчих звітів викладачів. Протягом навчального року проводиться не менше 4 заняття Школи молодого педагога.

Поділитися

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *