План виховної роботи в гуртожитку на 2017– 2018 навчальний рік

«Погоджено»                                                                       « Затверджую »  

Заст. директ. з НВР                                                Директор ВПУ-22 м. Сарни

 Л.О.Шапірко                                                           В.П.Городнюк

«1»вересня_2017р.                                            «1»вересня_2017р.

 

 

План

виховної роботи  в гуртожитку

на  2017– 2018 навчальний рік

 

  Мета і завдання виховної роботи гуртожитку.

 

Мета: створити умови для соціалізації учнівської молоді, що проживає у гуртожитку; сприяти вихованню високорозвиненої особистості – громадянина, патріота України, який поєднує в собі духовне багатство, національну свідомість, моральну чистоту і фізичну досконалість, який чітко орієнтується в сучасних реаліях, поважає права і свободи людини, свідомо ставиться до своїх обов’язків, прагне реалізувати свій творчий потенціал, прагне до активної життєвої позиції, самовдосконалення і бажає успішно працювати ;виховувати патріота своєї Батьківщини, добру, чуйну, чесну людину.

 

Основні завдання виховної роботи в новому навчальному році:

 

 1. Формувати колектив учнів, використовуючи різноманітні напрямки, форми та методи виховної роботи.
 2. Сприяти розвитку системи учнівського самоврядування.
 3. Залучати учнів до суспільно-корисної роботи, сприяти їх самореалізації.
 4. Постійно створювати в гуртожитку необхідні побутові умови для проживання учнівта організовувати їх дозвілля.
 5. Формувати особистість майбутнього кваліфікованого робітника, для якого характерні почуття господаря, високий ступінь трудової активності, ініціативності та підприємливості . 6.Утверджувати принципи загальнолюдської моралі: правди,справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності; формувати культуру взаємин між учнями, культуру взаємин з старшими . 7. Виховувати духовну культуру особистості, створювати умови для вільного вибору нею світоглядної позиції .                                                         8.Забезпечити повноцінний фізичний розвиток учнів, пропаганду основ здорового способу життя .                                                                            9.Прищеплювати шанобливе ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну .                                                                         10.Розвивати індивідуальні здібності та таланти учнів, залучати  їх до художньої та технічної творчості .                                                                               11.Формувати екологічну культуру людини, гармонійні відносини  з природою.

Вся система виховної  роботи  складається з  таких напрямків :

 • Організаційна робота
 • Підвищення якості і ефективності навчання
 • Національне виховання
 • Художньо-естетичне виховання
 • Формування суспільної та громадської активності учнів
 • Правове та моральне виховання
 • Естетичне і екологічне виховання
 • Фізичне і трудове виховання
 • Гендерне виховання
 • Робота  з  батьками, громадськістю та молодіжними службами міста.

Кожен з цих напрямків буде розкриватися згідно з окремим планом виховної  роботи , що додається.

 

Організаційна робота

 

                               Зміст  роботи Дата Відповідальний за проведення
Поселення учнів в гуртожиток
 

 

30 -31.08

 

Вихователі, комендант, керівники груп
Організація поселення учнів1 року навчання  у гуртожиток:

–         анкетування студентів;

–         індивідуальні бесіди з учнями, що будуть мешкати у гуртожитку.

   
Розробити та затвердити план виховної роботи у гуртожитку на 2017-2018 н. р. вересень  

члени ради

 Зустріч та бесіди з батьками першокурсників 28.08 Дирекція,

керівники груп

 

Допомога першокурсникам в оформленні кімнат.

 

протягом місяця Вихователі,

комендант, керівники

груп

 

Бесіда по поверхах з питань:

– режим дня  гуртожитку ;

– правила проживання в ньому.

 

 

1  – 8.09

 

Вихователі

Збори по поверхах з метою вибору старост секції та поверхів.

 

 

вересень

 

Вихователі

члени ради

Загальні збори старост секцій та поверхів з метою ознайомлення з обов’язками.

 

 

вересень

 

Вихователі

члени ради

Ознайомлення з  анкетними даними першокурсників, зі складом їх родин. протягом місяця  

Вихователі

Збори по поверхах жильців  з метою проведення інструктажу по техніці безпеки.  

вересень

 

Вихователі

Загальні збори мешканців гуртожитку  з питань:

§  звіт ради  гуртожитку  за минулий рік;

§  вибір нового складу ради.

 

вересень Вихователі,

заступник

директора з

виховної

роботи

Допомога учням в естетичному оформленні кімнат та секцій, у створенні затишку для активного навчання і відпочинку.

 

протягом місяця Вихователі , рада  гуртожитку
Організувати і взяти під контроль:

–         чергування в кімнатах та секціях

–          чергування по поверхах

–         чергування біля вахтера

 

Протягом

року

Вихователі ,

члени ради ,

чергові майстри ,

викладачі ,

відповідальний

по училищу від

дирекції

Провести бесіди:

“Санітарно-гігієнічні норми в

гуртожитку “, “Мій вільний час”. Провести бесіди з учнями:

«Дотримання правил дорожнього руху під  час поїздок додому»; «Бережіть електроенергію»; «Кримінальна відповідальність підлітків»;

«Як допомогти товаришу, який потрапив у складне становище»;

«Співвідношення: хочу, можу, треба»;

«Будьмо ввічливими»;

«Добротою вимірюй себе».

 

 

протягом

року

 

Вихователі

психолог

Індивідуальна робота з учнями Протягом

року

Вихователі
 Перевірка :

– санітарного стану кімнат

– стану майна

– дотримання режиму дня в гуртожитку

 

 

 

 

щомісяця

 

 

 

Вихователі

члени ради

Організація роботи учнівського самоврядування щодо проведення конкурсу «Краща кімната», перевірка чистоти кімнат.

 

Протягом

Року

 

Вихователі

 

Члени ради

 

Контроль за збереженням продуктів харчування мешканцями, за дотриманням санітарно-гігієнічних норм проживання в гуртожитку

 

протягом

року

Вихователі ,

медична сестра

Робота з дітьми, що потребують особливої     уваги.

 

протягом року Вихователі ,

психолог

Залучати учнів до благоустрою  території. вересень,

квітень,

травень

Вихователі,

рада гуртожитку, комендант

Продовжити роботу  з учнями  гуртожитку щодо естетичного оформлення кімнат гуртожитку .

 

протягом

року

Вихователі,

рада гуртожитку

Організація роботи щодо формування санітарно-гігієнічних навичок учнів. щодня Вихователі,

комендант,

рада гуртожитку

Залучення органів учнівського самоврядування до систематичного проведення рейдів контролю щодо збереження води, електроенергії. протягом

року

вихователі,

рада гуртожитку

 

 Підвищення якості й ефективності навчання

 

Організація роботи кімнат самопідготовки. протягом року Вихователі , члени ради
“Спілкування з мудрістю” – ознайомлення з роботою бібліотеки та читального залу. вересень Вихователі , бібліотекарі ,

керівники груп

Рейди-перевірки якості самопідготовки.

 

протягом року Вихователі , члени ради, чергові викладачі
 

Постійний контроль за відвідуванням учнями занять .

 

протягом року

 

Вихователі , члени ради , керівники груп

Участь у проведенні батьківських зборів по групах. листопад

грудень

 

Вихователі
Періодичний збір інформації про успішність учнів, випуск  загальноучилищної стінгазети . протягом року Вихователі , члени ради
Підведення підсумків роботи за півріччя .

 

кінець  півріччя, року Вихователі , члени ради

 

 

 

 

 

 

Національне виховання

 

Організація та проведення бесід за темами:

–         «Краса землі моєї України»; «Історичне походження символіки нашої держави».

 

 

 

 

Вихователі

члени ради

Організація та проведення інформаційних годин, присвячених національним датам.   Вихователі

члени ради

 Бесіда: Формування особистості на основі духовної культури народу, його національної ментальності та соціального оточення.

 

 

 

жовтень

 

Вихователі

члени ради

Бесіди  на тему:  „Мій рідний край ні з чим не порівняти”, «Захист Вітчизни –обов’язок громадянина».

 

вересень,

жовтень

 

Вихователі

Вечір пам’яті жертв Голодомору „Прости нас, пам’ять, прости”.

 

 

листопад Вихователі , члени ради
“На Різдвяний добрий вечір”

–         конкурс страв різдвяного столу :

– Коляда

– Водохреща

 

січень Вихователі , члени гуртка

«Смак»

Провести    бесіди, присвячені  Дню соборності України,  Героям Крут. січень Вихователі , члени ради
Взяти участь у проведенні Шевченківських днів   в училищі. протягом року Вихователі , члени ради

 

 

Тематичний вечір “І писанка оранжево горить ”

–  конкурс на кращу розписану писанку.

 

квітень

 

Вихователі , члени ради

Поповнення виставки художніх робіт учнів. травень Вихователі

 

 Художньо – естетичне виховання

 

Вечір знайомств для першокурсників «Будьмо     знайомі».

 

 

вересень

Вихователі , керівники гуртків художньої самодіяльності
Організація та проведення тематичного вечора «Уроки добрих звичок та гарних манер».    

Вихователі

Свято квітів “Осіння симфонія літа”.

 

 

вересень

Вихователі , культмасовий сектор
Організація та проведення конкурсу на найкращу композицію з квітів, природних матеріалів та малюнків з нагоди відзначення Дня ПТО.

 

   
Організація та проведення літературно-музичної композиції «Падає, падає, падає листя…».  

листопад

 

Вихователі

Літературно-музичне свято “Українські вечорниці”.

 

 

грудень

Вихователі , вчителі української мови
Новорічний маскарад.

 

 

грудень

 

Вихователі

члени ради

“Міс гуртожитку “.

 

 

лютий

 

Вихователі

члени ради

Літературно-музичний вечір “Про жінку, весну і кохання”.  

березень

 

Вихователі

члени ради

Організація та проведення бесіди «В світі прекрасного».    

члени ради

Конкурс “Бабусині смачні рецепти”. березень Вихователі

члени ради

Шоу-програма  «Першоквітневі жарти».  

квітень

 

Вихователі

члени ради

 

   Шоу-програма “Кохання з першого погляду”. лютий Вихователі
Вечір “Материнські обереги”.

 

травень Вихователі
Випуск тематичних стіннівок з приводу знаменних дат та відзначення свят:

–         День знань;

–         День фізичної культури та спорту;

–         День вчителя;

–         День студентів;

–         День партизанської слави;

–         День захисника Вітчизни;

–         День визволення міста Сарни від фашистських загарбників;

–         День боротьби зі СНІДом;

–         Новорічне свято.

   

 

 

 

 

 

Вихователі

члени ради

 

 Формування суспільної та громадської активності учнів

 

 Перегляд телепередач та огляд періодичної преси щодня Вихователі
Сарненщина – партизанський край жовтень Викладачі історії
Зустрічі з інспектором паспортного столу “Я – громадянин України” вересень

лютий

 

Паспортист

Святкові вручення паспортів протягом року Паспортист
Урок державності і права «Історія державних  символів»  

січень

 

 

Викладач історії

 

«Люби і знай свій рідний край»

 

листопад

 

 

Вихователі

 

 

Організація та проведення бесід:

–         «Я і суспільство»;

–         «Політичні події в Україні»;

–         «Про волонтерів, які допомагають учасникам АТО»;

–         «Про загиблих патріотів АТО».

   

 

Вихователі

 

 

Правове та моральне виховання

 

Ознайомлення учнів із правами та     обов’язками мешканців гуртожитку. вересень Вихователі
Протягом року проводити зустрічі з  –  працівниками міліції;

–  медпрацівниками;

Організація та проведення бесід:

–         «Правопорушення – шлях до злочину»;

–    «Закон обов’язковий для усіх».

 

протягом року

 

Вихователі

члени ради

Бесіда « Крадіжка – це злочин, який карається   законом». жовтень Інспектор  у справах неповнолітніх
Організація індивідуальної виховної роботи із    учнями, схильними до правопорушень. протягом року Вихователі
Круглий стіл “Наркотики в молодіжному середовищі”.

 

листопад Вихователі , лікар – нарколог
Тематична бесіда “За хмарою тютюнового диму”.

 

вересень Вихователі

члени ради

Бесіда “СНІД – український варіант історії хвороби”.

 

грудень Вихователі

члени ради

Диспут “Молодіжне середовище та його проблеми”.

Організація та проведення зустрічі спілкування: «Чудова професія – бути на землі людиною».

 

січень Вихователі

члени ради

Виховна бесіда «Ввічливість і такт».

Організація та проведення бесіди за темою  «Товаришування юнаків та дівчат у колективі».

 

жовтень Вихователі

члени ради

 Диспут «Нічні метелики у нас і за кордоном». листопад

 

Вихователі

 

 

“Символи моєї держави”.

 

 

лютий

 

 

вихователі

 

“Консти­туція України – основний закон нашої держави “.

 

 

березень

 

Вчитель історії

“Чорнобильські уроки”.

 

квітень вихователі

 

 Естетичне і екологічне виховання

 

 

Допомога мешканцям в естетичному оформленні кімнат та секцій

 

протягом року Вихователі

Члени ради

Постійне озеленення кімнат та коридорів  гуртожитку

 

протягом року Вихователі

Члени ради

Екологічна конференція “Доторкнутись до природи можливо лише серцем”

 

квітень Вихователі, викладач біології
Конкурс:

– на кращу естетично оформлену кімнату;

– на кращу естетично оформлену кімнату
самопідготовки.

 

 щомісяця Вихователі

Рада учнівського  гуртожитку

Участь в озелененні території

 

протягом року Вихователі
Уроки здоров’я і краси:

– особиста гігієна – перша умова здоров’я і
краси;

– лікарські поради.

 

Жовтень – листопад Вихователі , медсестра
Уроки культури поведінки 1 раз в  півріччя Вихователі
Виховні бесіди: «Почни з себе»

«З історії зачіски»

 

 

Жовтень

 

 

квітень

Вихователі , кафедра перукарів
Конкурс кімнатних квітів

 

березень Вихователі
Конкурс на кращу новорічну композицію

 

грудень Вихователі

Члени ради

Конкурс на кращу весняну ікебану

 

квітень Вихователі

Члени ради

Зелений патруль

 

березень вихователі
Училище –  твій дім, наведи порядок в нім

 

квітень Вихователі

Члени ради

 

 Фізичне і трудове  виховання

 

Організація санітарних днів в гуртожитку щосереди Вихователі , ради
Проведення рейдів по перевірці стану меблів і майна

 

1 раз на місяць Члени ради
Проведення постійного контролю за дотриманням  чергування  в секціях і на коридорах збереженням продуктів харчування

 

протягом року Вихователі , члени ради
Участь  в святкуванні Дня «Здоров’я» жовтень Викладачі фізвиховання
Змагання між секціями гуртожитку  із:

–  шахів;

–  шашок;

– волейболу,

– тенісу.

 

протягом року Викладачі фізвиховання , вихователі
Організація і проведення прибирання території  гуртожитку.

Організація та проведення бесід з безпеки життєдіяльності:

–         «Безпечне поводження з піротехнічними виробами»;

–         «Надання першої долікарської допомоги при отруєнні харчовими продуктами»;

–         «Надання першої долікарської допомоги при укусі тварин».

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

комендант

Бесіда ”Значення спорту для здоров’я дівчини”

 

жовтень Викладач фізвиховання
“Особиста гігієна та режим дня”

Організація та проведення бесіди: «Наркотики в молодіжному середовищі».

вересень вихователі
«Дотримання правил дорожнього руху під час поїздок додому»

 

вересень вихователі
  “Наш вільний час і здоровий спосіб життя”

 

листопад Медична сестра
„Правила поведінки біля водоймищ в осінньо-зимовий період”;

 

листопад Інженер ТБ

 

«Санітарно – гігієнічні вимоги до учнів»

 

листопад Медична сестра
“Здоров’я молоді – здоров’я  нації”

 

лютий Медична сестра
«Шкідливість вживання алкоголю, наркотичних засобів та тютюнопаління»

 

лютий Медична сестра

Вихователі

 “Профілактика виробничо­го травматизму”

 

травень Інженер ТБ

вихователі

 

 

 

 Гендерне виховання

 

Засідання Клубу сімейного виховання

 

1 раз в місяць Вихователі , психолог
Усний журнал “Таємниця ідеального подружжя”

Організація та проведення «Круглого столу» за темою «Духовні цінності в сім’ї».

лютий Психолог , члени клубу
Організація бесід з проблем сімейного життя і сексуального виховання.

Організація та проведення бесід:

«Становище жінки у сучасному суспільстві»;

«Кохання і шлюб».

жовтень Медична сестра
Виховна година

“Коли в світі тільки двоє”

 

листопад Вихователі
Усний журнал “Бережіть своїх матерів”

 

березень Вихователі
Конкурс на крашу господиню

 

березень Вихователі , члени  гуртка «Рукодільниця»
День матері травень Вихователі

 

 

 Робота  з  батьками, громадськістю та

молодіжними службами міста

 

Встановлення  контакту з батьками вихованців шляхом зустрічей, телефонних розмов, відвідування сімей учнів.

 

протягом року Вихователі , члени ради
Консультації для батьків з питань поведінки та проживання учнів у гуртожитку.

 

протягом року Вихователі ,

дирекція

керівники груп

Залучення батьків до спонсорської діяльності.

 

протягом року Вихователі ,
Зустрічі з працівниками  міського центру  соціальних служб, служби у справах неповнолітніх з метою вирішення проблем, які виникають у сім’ях.

 

протягом року вихователі, психолог, працівники служб міста
Круглий стіл „Емоції в нашому житті. Як ними керувати?”

 

жовтень вихователі, психолог
Періодичне опитування батьків, їхня оцінка діяльності колективу гуртожитку з питань виховання та організації умов проживання. Пропозиції щодо вдосконалення виховного процесу.

 

раз на семестр вихователі,

керівники груп,

 

 

 

Поділитися

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *