Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

11.08.2004  N 651

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 серпня 2004 р.

за N 1036/9635

 

 

Про затвердження Положення про порядок

організації індивідуальної та групової роботи

в позашкільних навчальних закладах

 

 

Відповідно до  статті  18  Закону  України  “Про  позашкільну

освіту” ( 1841-14 ) та з  метою  розвитку  та  підтримки  здібних,

обдарованих і    талановитих   вихованців   (учнів   і   слухачів)

Н А К А З У Ю:

 

  1. Затвердити Положення    про     порядок     організації

індивідуальної   та  групової  роботи  в  позашкільних  навчальних

закладах, що додається.

 

  1. Міністру освіти Автономної Республіки  Крим,  начальникам

управлінь  освіти і науки обласних,  Київської та Севастопольської

міських   держадміністрацій   довести   Положення   про    порядок

організації  індивідуальної  та  групової  роботи  в  позашкільних

навчальних закладах до відома керівників  позашкільних  навчальних

закладів системи освіти.

 

Міністр                                               В.Г.Кремень

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

11.08.2004  N 651

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 серпня 2004 р.

за N 1036/9635

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації індивідуальної

та групової роботи в позашкільних навчальних

закладах

 

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Індивідуальна   та   групова   робота   в   позашкільних

навчальних закладах (далі – індивідуальна  та  групова  робота)  є

однією  з  форм  організації  позашкільної  освіти і проводиться з

метою розвитку та підтримки обдарованих і  талановитих  вихованців

(учнів і слухачів), здобуття ними практичних навичок та оволодіння

знаннями в сфері науки,  культури, мистецтва, фізичної культури та

спорту  для  задоволення їх потреб у професійному самовизначенні і

творчій самореалізації.

Індивідуальна робота  організовується  з  вихованцем (учнем і

слухачем)   відповідно   до   можливостей,   інтересів,   нахилів,

здібностей   з   урахуванням   його  бажань,  віку,  психофізичних

особливостей, стану здоров’я.

Групова робота  організовується  у разі здійснення навчання з

вихованцями (учнями і слухачами) за однопрофільними програмами або

окремими предметами.

 

1.2. Індивідуальна   та  групова  робота  організовується  за

напрямами позашкільної освіти  відповідно  до  типових  навчальних

планів і типових навчальних програм для гуртків,  клубів,  секцій,

відділень,  відділів,  студій  та  інших  творчих  об’єднань,   що

затверджуються  центральними  органами  виконавчої влади,  у сфері

управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, а також

згідно   з   навчальними   планами   і   навчальними   програмами,

затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади.

 

1.3. До  індивідуальної  та   групової   роботи   залучаються

вихованці  (учні  й слухачі),  які потребують професійної допомоги

для поглиблення  знань  відповідно  до  їх  творчих  здібностей  і

обдарованості та вдосконалення набутих навичок,  умінь, підготовки

сольних номерів, партій, підвищення спортивної майстерності.

 

1.4. Індивідуальна   та   групова   робота   в   позашкільних

навчальних  закладах  здійснюється  педагогічними  працівниками та

тренерами-викладачами.

 

  1. Організація індивідуальної та групової роботи

 

2.1. Індивідуальна  та  групова  робота   організовується   в

позашкільному   навчальному   закладі   для  вихованців  (учнів  і

слухачів) цього  закладу  і  проводиться  з  використанням  різних

організаційних   форм   проведення   навчально-виховного  процесу:

заняття,   урок,   індивідуальне   заняття,    групове    заняття,

фізкультурно-оздоровчі     та    навчально-тренувальні    заняття,

репетиція,  практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях,

на науково-дослідних земельних ділянках,  сільськогосподарських та

промислових підприємствах,  на природі,  а також  з  використанням

інших   форм,   передбачених  статутом  позашкільного  навчального

закладу.

 

2.2. Індивідуальна  та  групова  робота  може  проводитись  у

приміщеннях позашкільних,  загальноосвітніх,  професійно-технічних

навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств,

організацій,  вищих навчальних закладів, наукових установ, на базі

спортивних будівель,  дитячо-підліткових і  спортивних  клубів  за

місцем  проживання,  стадіонів  відповідно  до  укладених  угод із

зазначеними закладами та установами.

 

2.3. Організація   індивідуальної    та    групової    роботи

здійснюється за наявності:

відповідних годин  у  типових  навчальних  планах  і  типових

навчальних  програмах  для  гуртків,  клубів,  секцій,  відділень,

відділів,  студій  та  інших  творчих  об’єднань,  що  затверджені

центральними  органами  виконавчої влади,  у сфері управління яких

перебувають позашкільні навчальні заклади,  а також  у  навчальних

планах   і   навчальних  програмах,  що  затверджені  відповідними

місцевими органами виконавчої влади;

розкладу занять (уроків).

У закладах    фізичної    культури   і   спорту   організація

індивідуальної та  групової  роботи  здійснюється  за  навчальними

програмами  з  видів  спорту,  затвердженими  центральним  органом

виконавчої влади у  сфері  фізичної  культури  і  спорту,  річними

планами  навчально-тренувальних  занять  навчальних груп,  планами

навчально-тренувальних занять,  індивідуальними планами підготовки

спортсменів  груп  спортивного  вдосконалення  і  вищої спортивної

майстерності, затвердженими керівником закладу.

 

2.4. Чисельний    склад    груп,    у   яких   передбачається

індивідуальне навчання,  становить від 1 до 5 вихованців (учнів  і

слухачів).

Чисельний склад  груп у початкових спеціалізованих мистецьких

навчальних  закладах  системи  Міністерства  культури  і  мистецтв

України  визначається типовими навчальними планами,  затвердженими

Міністерством культури і мистецтв України.

Чисельний склад  груп  у  закладах фізичної культури і спорту

незалежно від підпорядкування, типів і форм власності визначається

типовими  положеннями  або  навчальними програмами з видів спорту,

затвердженими  центральним  органом  виконавчої  влади   у   сфері

фізичної культури і спорту.

 

2.5. Зміст  проведеної  індивідуальної  та  групової   роботи

обліковується   в   журналі  проведення  гурткової  роботи  або  у

відповідних  журналах,  зразок  яких  затверджений   Міністерством

освіти  і  науки  України або іншим центральним органом виконавчої

влади,  до сфери управління якого належить позашкільний навчальний

заклад.

Керівник позашкільного навчального закладу та його заступники

з  навчальної,  навчально-виховної  роботи систематично здійснюють

контроль за веденням  журналів  і  забезпечують  їх  зберігання  в

порядку,  установленому  Міністерством  освіти і науки України або

іншим центральним органом виконавчої влади,  до  сфери  управління

якого належить позашкільний навчальний заклад.

 

2.6. Педагогічні працівники та тренери-викладачі позашкільних

навчальних  закладів,  які  здійснюють  індивідуальну  та  групову

роботу,  самостійно обирають форми і методи навчання і виховання з

урахуванням вимог Положення про  позашкільний  навчальний  заклад,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001

N  433  (  433-2001-п  ),  і   положення   про   відповідний   тип

позашкільного навчального закладу.

Оплата їх     праці      здійснюються      відповідно      до

нормативно-правових актів про оплату праці.

 

Директор департаменту

професійно-технічної освіти                            В.В.Супрун

 

 

 

Поділитися

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *