Організація навчально-методичної роботи у ВПУ-22

У навчальному закладі відбулося засідання педагогічної ради з обговорення організації освітнього процесу за темою «Організація науково-методичної роботи у навчальному закладі у відповідності до новообраної єдиної методичної проблеми». Педколектив ВПУ-22 м. Сарни у 2018 – 2019 навчальному році розпочав роботу над новою єдиною методичною темою «Сприяння розвитку професійної компетентності педагога як засобу підвищення якості освітніх послуг в умовах інноваційного середовища системи професійної освіти». Протягом засідання методистом училища Еллою Атясовою було розкрито питання компетентності та професійної майстерності, вимоги до їх зростання у відповідності до сучасних умов реформування освіти, питання розгляду нових методів та підходів до навчання учнів. Крім того, Елла Володимирівна спільно з колективом розглянули питання конфлікту поколінь згідно з «теорією поколінь», яку розробили американські вчені – демограф Нейл Хоув та історик Вільям Штраус. Педагоги дійшли спільного висновку, що необхідно кардинально міняти методи навчання учнів, вивчаючи інноваційні педагогічні технології і впроваджуючи їх у свою практичну діяльність. З цією метою було проведено анкетування педагогів з метою визначення готовності викладачів і майстрів виробничого навчання до інноваційної професійної діяльності.

Елла Володимирівна у кінці виступу запропонувала створити портрет сучасного випускника професійного закладу відповідно до вимог роботодавців та на його основі виділити основні ключові компетентності, яким ми повинні навчати наших учнів – майбутніх кваліфікованих робітників. У результаті засідання були сформульовані такі напрями роботи педколективу щодо реалізації єдиної методичної теми училища:

  • Формування науково-методичного середовища, або професійна взаємодія з колегами, яка полягатиме у організації консультативно-методичних груп, участь у різного роду презентаціях, панорамах, методичних фестивалях, у діяльності різноманітних шкіл та творчих груп, методичних дискусіях, аукціонах, діалогах, проблемних столах, творчих салонах, освітянських вечорах, захисті творчих проектів і програм.
  • Ключова ідея розвитку сучасної освіти – «навчання упродовж життя», тому наступний шлях підвищення професійної компетентності – формування гнучкої системи безперервної освіти педагога. Він включає інноваційний підхід педагога до самовдосконалення як в атестаційний, так і міжатестаційний період. Основне завдання методкабінету – допомогти викладачу / майстру виробничого навчання розкрити свої таланти, надати кваліфіковану допомогу. (Навчання і тренінги).
  • Не секрет, що на сьогодні пріоритетним напрямом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Тому наступним шляхом буде створення інформаційно-освітнього простору. З допомогою методичної комісії ІКТ та методистів НМЦ ПТО ми працюватимемо над створенням і використанням власних сайтів і блогів, електронних освітніх ресурсів, братимемо участь у on-line навчанні, будемо впроваджувати хмарні технології з метою сприяння комп’ютерної і медіа грамотності педагогічного колективу.

 

Поділитися

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *