STEM-урок

Предмет: біологія інтегрована з хімією

Тема уроку: ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА СТАН БІОСФЕРИ

Цілі уроку: розширити знання учнів про сучасні екологічні проблеми, антропогенний вплив на стан біосфери; виявити основні причини та способи роз­в’язання цих проблем; розвивати вміння аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки; формувати природничо-наукові компетентності шляхом засвоєння знань про біосферу як цілісну систему; розвивати комунікативні вміння; виховува­ти бережливе ставлення до природи, почуття відпові­дальності за збереження видового різноманіття.

Обладнання: таблиці «Схема класифікації добрив», «Схема парникового ефекту», колекція «Мінеральні до­брива», ілюстрації видів, занесених до Чорного списку, ілюстрації антропогенного впливу на довкілля.

Основні поняття й терміни: ерозія ґрунтів, за­солювання ґрунтів, парниковий ефект, кислотні дощі, види, занесені до Чорного списку, демографічний ви­бух, екологічні проблеми, антропогенний вплив.

Методи й методичні прийоми: словесні (розпо­відь, бесіда, розповідь з елементами бесіди), наочні (демонстрування таблиць, схем, ілюстрацій, колекцій); репродуктивні (бесіда) та пошукові (створення та роз­в’язування проблемних ситуацій); самостійна робота

з підручником, інтерактивні методичні прийоми; гра.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форма проведення: інтегрований урок.

Поділитися

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *