ПОЛОЖЕННЯ

про навчально – практичний будівельний центр за технологіями та матеріалами компанії «Henkel BautechnikUkraine» 

на базі Вищого професійного училища №22 м. Сарни для підготовки фахівців з будівельних, монтажних та ремонтно-будівельних робіт

І.Загальні положення

1.1. Дане положення розроблено на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 14.06.2012 №694 «Про затвердження Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України 4 липня 2012 року за № 1109/21421.

1.2. Навчально-практичний центр (далі НПЦ) – є структурним підрозділом Вищого професійного училища № 22 м. Сарни  (далі – професійно – технічний навчальний заклад).

1.3 Головною метою НПЦ є реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки учнів, слухачів професійно – технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів, майстрів виробничого навчання ПТНЗ за вказаним напрямком, підвищення кваліфікації  фахівців підприємств , організацій, установ (далі слухачі), впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, здійснення шляхом співробітництва і взаємодії постійного зв’язку між підприємствами та іншими професійно – технічними навчальними закладами з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій у сфері будівництва, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання тощо.

1.4.  НПЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України  «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року №419, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за №711/12585, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.

1.5. НПЦ  створюється наказом директора професійно – технічного навчального закладу відповідно до наказу управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за погодженням з  Міністерством освіти і науки України.

ІІ. Напрями діяльності Центру

2.1. Співробітництво з компанією «Хенкель Баутехнік», щодо впровадження інноваційних підходів до здійснення системного комплексного, орієнтованого на практику освітнього процесу в системі професійно – технічної освіти, передового досвіду з професійної підготовки кваліфікованих робітників будівельних професій.

2.2.  Реалізація завдань щодо впровадження у навчально – виробничий процес сучасних методик професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.

2.3.  Створення цілісної системи новітніх методик професійного навчання на основі вивчення кращого педагогічного та виробничого досвіду у  будівельної галузі і впровадження його у професійно-технічному навчальному закладі та в  інших навчальних закладах і установах.

2.4.  Інформатизація і комп’ютеризація процесу професійного навчання.

ІІІ. Функції НПЦ

3.1.  Сприяння підвищенню якості професійної підготовки слухачів закладу, первинна професійна підготовка  та перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації, стажування робітників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій.

3.2. Організація та проведення курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників будівельної сфери, а також стажування викладачів спецпредметів та майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів будівельного профілю на базі НПЦ.

3.4. Формування пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно – теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння слухачами новітніх технологій у будівельній галузі.

3.5. Надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих послуг з метою вирішення поточних і програних завдань, що стоять перед навчальним закладом.

3.3. Організація та проведення семінарів – практикумів, конференцій, майстер-класів, конкурсів фахової майстерності, засідань методичних секцій з вивчення та відпрацювання новітніх технологій у будівельній галузі.

3.8. Надання навчальним закладам консультативної, інформаційної та посередницької допомоги з питань використання інноваційних матеріалів і технологій підприємствами.

ІV.Управління діяльністю НПЦ

4.1. Керівництво НПЦ здійснює директор професійно – технічного навчального закладу.

4.2. Координацію науково-методичної роботи НПЦ здійснюють Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Навчально-методичний центр професійно – технічної освіти у Рівненській області.

4.3. Річні плани та звіти про діяльність НПЦ узагальнюються Управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та надсилаються до Міністерства освіти і науки України.

V.Кадрове забезпечення діяльності НПЦ

5.1. Керівник професійно – технічного навчального закладу затверджує штатний розпис і штат НПЦ за рахунок коштів спеціального фонду.

5.2. При затвердженні штатного розпису слід керуватись штатними нормативами, схемами посадових окладів та умовами оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки.

5.3. До роботи в НПЦ можуть залучатися штатні працівники професійно-технічного навчального закладу.

5.4. На працівників НПЦ поширюються усі права та обов’язки працівників професійно – технічного навчального закладу.

VІ. Забезпечення діяльності НПЦ

Забезпечення діяльності НПЦ здійснюється професійно-технічним навчальним закладом в межах коштів, виділених на його діяльність, а також за участю коштів  підприємств, які є соціальними партнерами професійно-технічного навчального закладу, на засадах, визначених договорами між цими підприємствами та навчальним закладом.