Права та обов’язки здобувача освіти

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ВПУ № 22 м. САРНИ

 1. Права і обов’язки здобувачів освіти закладу освіти визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про професійно-технічну освіту», Статутом ВПУ № 22 м. Сарни і Правилами внутрішнього трудового розпорядку ВПУ № 22 м. Сарни.
 1. Здобувачі освіти закладу освіти, крім прав, передбачених Законом України «Про освіту», мають право на:
 • матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • на належні умови навчання за обраною професією;
 • безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;
 • матеріальну допомогу; оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно із законодавством;
 • безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
 • щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
 • безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яке не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією.
 1. Здобувачі освіти закладу освіти зобов’язані:
 • виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь і навичок;
 • відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;
 • виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій;
 • дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки під час теоретичного, практичного навчання і виробничої практики та в позаурочний час;
 • бережно ставитися до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі;
 • збитки, навмисно заподіяні здобувачам освіти, підприємству, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів), відповідно до законодавства.
 • брати активну участь у суспільно-корисній праці і громадському житті закладу освіти та на виробництві;
 • вносити особистий вклад у зміцнення, удосконалення матеріально-технічної бази закладу освіти шляхом примноження її своєю працею, зберігати майно, яким користуються, економно використовувати ресурси.

Інше:

 • Прийом здобувачів освіти до закладу освіти здійснюється в порядку, встановленому закладом освіти на підставі типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів.
 • Громадяни іноземних держав, особи без громадянства, прийняті в заклад освіти, користуються правами здобувачів освіти, що передбачені Cтатутом і правилами внутрішнього розпорядку.
 • Здобувачам освіти видається квиток учня та залікова книжка.
 • Здобувачі освіти забезпечуються стипендією, а ті, які потребують підвищеного соціального захисту — безкоштовним харчуванням. Розміри стипендії визначаються в установленому чинним законодавством порядку.
 • За успіхи в навчанні, оволодінні професією чи спеціальністю, активну участь у виробничій діяльності закладу освіти та інші досягнення для здобувачів освіти встановлюються такі форми морального заохочення: подяки, грамоти, почесні грамоти, підвищення стипендії, іменна стипендія, яка встановлюється рішенням стипендіальної комісії.
 • За систематичне порушення статуту закладу освіти, правил внутрішнього розпорядку, низьку успішність у навчанні до здобувача освіти можуть бути застосовані такі заходи впливу: попередження, догана, виключення з закладу освіти. З професійно-технічного закладу учень може бути відрахований за: власним бажанням; незадовільну успішність, поведінку; невиконання вимог навчального плану та навчальних програм; вироком суду, що вступив у законну силу; грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу.
 • Випускникам закладу освіти, які закінчили повний курс навчання і успішно склали кваліфікаційні іспити, захистили дипломну роботу видається диплом установленого зразка. Випускникам закладу освіти, які здобули повну загальну середню освіту, видається відповідний документ про середню освіту встановленого зразка. Здобувачам освіти, які не закінчили повного курсу навчання, але за результатами поетапної кваліфікаційної атестації їм встановлено професійну кваліфікацію, та особам, які опанували курс професійно-технічного навчання і успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації. Здобувачам освіти, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли поетапної кваліфікаційної атестації, видається довідка.
 • Час навчання в закладі освіти зараховується до трудового стажу здобувача освіти, у тому числі в безперервний і в стаж роботи за професією.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ

ВПУ № 22 м. Сарни

 1. В закладі освіти слід приходити без запізнень, не пізніше, як за 5 хвилин до початку першого уроку, ранкової лінійки в охайному вигляді.
 2. Прийшовши в заклад освіти, здобувач освіти повинен принести з собою все необхідне для навчальних занять: підручники, зошити, альбом, письмові та креслярські приладдя, а для уроків фізвиховання — спортивну форму. Не слід приносити в заклад освіти сторонні предмети, які не мають відношення до навчальної та суспільної роботи.
 3. Здобувачі освіти повинні заходити в клас, майстерню, лабораторію лише з дозволу викладача, майстра виробничого навчання. Щоб вийти з класу, лабораторії, майстерні під час занять також необхідно отримати дозвіл викладача чи майстра виробничого навчання. В кінці уроку здобувачі освіти встають тільки після того, як викладач скаже, що урок закінчено.
 4. Знаходячись в коридорах закладу освіти, необхідно поводити себе так, щоб не заважати іншим. Не можна бігати, штовхатись, кричати, розмахувати руками. Варто йти, притримуючись правої сторони. У дверях не намагатись у будь-якому випадку пройти першим. Пропусти вперед викладачів, майстрів та інших старших, навіть якщо вони вам незнайомі. Юнаки повинні пропустити спочатку дівчат. Не створювати штовханини на сходах та не бігати по них.
 5. Якщо в клас заходить викладач, будь-хто з працівників закладу освіти або гості, здобувачі освіти повинні встати. На слова привітання повинні відповісти.
 6. Підготовку до заняття необхідно закінчувати до дзвоника: покласти на стіл підручник, ручку і т.д. Забороняється під час уроків робити все, що може завадити роботі викладача або інших здобувачів освіти, наприклад: розмовляти на інші теми, переходити з місця на місце, вигукувати, займатись іншими справами.
 7. Якщо необхідно поставити запитання викладачу або відповісти на його запитання, підніміть руку та дочекайтесь, коли вам дозволять говорити.
 8. Працюючи з інструментом, апаратами, приладами, підручниками, наочними посібниками, здобувачі освіти повинні точно виконувати вказівки викладача або майстра виробничого навчання, а також дотримуватись правил з охорони праці. У випадку виходу з ладу обладнання, інструмента, вимірювальних приладів, здобувач освіти повинен одразу доповісти про це майстру, викладачу.
 9. Після закінчення занять потрібно навести порядок на своєму робочому місці. Під час перерви всі виходять з класу, майстерні, лабораторії, приміщення провітрюється. Здобувачі освіти зобов’язані в кінці занять прибрати класи і лабораторії.
 10. Не можна ходити в приміщеннях закладу освіти у верхньому одязі, головному уборі.
 11. Курити та розпивати спиртні напої на території навчального закладу заборонено.
 12. Не можна допускати прояви грубості та вульгарності.
 13. Не варто запізнюватись на масові заходи: збори, вечори і т.д. Потрібно своєчасно виконувати розпорядження осіб, відповідальних за їх проведення. Під час проведення заходу необхідно поводити себе так, щоб не заважати іншим.
 14. На вулиці та в загальних місцях варто поводити себе гідно, не привертати до себе уваги оточуючих. Дотримуватись правил дорожнього руху.
 15. Зустрівши знайомого, потрібно привітатись. Вітаючись зі старшою за віком людиною, не слід самому протягувати руку — варто зачекати, щоб подали руку вам. Якщо з вами привітались, коли ви сидите, необхідно спочатку встати або хоча б підвестись, а потім відповісти на привітання.
 16. Якщо під час культурних заходів в актовому залі довелось будь-кого потурбувати, варто вибачитись. Проходити на своє місце в ряду, повернувшись обличчям до тих глядачів, які вже сидять. Ніколи, ні з якого приводу не потрібно вступати у суперечки. Заходячи в актовий зал, не варто поспішати сісти, так як завжди знайдуться люди старші, яким потрібно поступитись місцем. Якщо ж було багато вільних місць і ви сіли, необхідно спостерігати за тим, хто заходить, щоб не змусити стояти старшу людину. Варто бути уважними до оточуючих.
 17. Кожен здобувач освіти може обиратись і бути обраним у керівництво групи.